Gastdocent binnen zorgopleidingen

Het is mijn missie dat er meer draagvlak komt voor de spirituele erkenning en ontwikkeling van het fenomeen ‘het verruimde bewustzijn tijdens en rondom de stervensfase’.
Binnen de verzorgende en verpleegkundige opleidingen plant ik hiervoor graag de eerste zaadjes voor 3e en 4e jaar studenten. Met als doel dat aanstaande zorgmedewerkers op de hoogte zijn van het fundamentele levenseinde ‘de stervensfase’ en dat hier behalve het fysieke ook het spirituele en existentiële mee verbonden is. Dat er ruimte en bewustzijn ontstaat om onder andere levenseinde ervaringen te signaleren én bespreekbaar te maken met de stervende en diens naasten. Eventuele angst voor de dood kan hiermee worden weggenomen bij de stervende en zijn of haar omgeving. Hoe geruststellend is dat?

Bij voorkeur duurt een gastles anderhalf uur. In overleg bespreken we de mogelijkheden voor de exacte tijdsduur afhankelijk van het lesrooster. In overleg is veel mogelijk.
*Bij een uitgebreidere gastles staan we inhoudelijk meer stil bij de rol van de verzorgende/ verpleegkundige.

Tijdens de gastlessen staan de volgende doelstellingen centraal. Deelnemers:

  • erkennen het belang van het existentiële en spirituele domein binnen de palliatieve zorg;
  • zijn zich bewust van het fenomeen levenseinde ervaringen binnen het verruimde bewustzijn tijdens de stervensfase;
  • vinden makkelijker herkenning voor het verruimde bewustzijn aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden;
  • krijgen meer kennis over het belang van ‘goede’ vragen stellen rondom het verruimde bewustzijn tijdens de stervensfase;
  • zijn in staat om met de gekregen handvatten makkelijker tot afstemming te komen met de stervende en diens naasten;
  • zijn zich bewuster van hun eigen rol als zorgmedewerker tijdens de stervensfase en hun persoonlijke houding hierin;
  • zijn zich bewust van de verschillende gedachtes en waarheden die er zijn over onrustig en delirant gedrag vanuit de materialistische wetenschap in tegen stelling tot de meer post materialistische wetenschap, waarbij er ruimte is voor het verruimde bewustzijn tijdens de stervensfase en de mogelijke gedragingen en uitspraken die daarbij horen.

Neem HIER contact met mij op. Ik kijk er naar uit een bijdrage te mogen zijn!

Reviews:

Inge

Het was een interessante en leerzame gastles. Voor de gastles had ik nog geen kennis over het verruimde bewustzijn. De gastles gaf mij de juiste informatie op een boeiende manier. Hierdoor heb ik nieuwe kennis opgedaan over het verruimde bewustzijn. Daarnaast heeft de gastles mij handvaten gegeven hoe ik om kan gaan met patiënten die ook een verruimd bewustzijn ervaring hebben gehad. 

Amber

De les was een eyeopener op gebied van het bewustzijn van iemand. Waarin ik klakkeloos aannam dat het doel per definitie is om het bewustzijn te verlagen. Ik heb mogen leren dat iemand ook een verruimd bewustzijn kan ervaren en dat moet kunnen signaleren.

Paul

De les was zeer leerzaam. Het is een onderwerp waar je zeer weinig over hoort, maar die heel mooi en belangrijk is om over in gesprek te gaan met patiënten. Ik vond de praktijk voorbeelden heel interessant.