GASTSPREEKSTER

Vanuit de sprankelende, krachtige en zorgzame persoonlijkheid die ik ben, geef ik graag een bijdrage aan het zo fascinerende stukje van de zorgverlening: ‘het verruimde bewustzijn tijdens & rondom de stervensfase’.

Als gastspreekster neem ik luisteraars mee in dit boeiende en tegelijk verdrietige, maar ook mooie en verwonderende stukje van het leven. Speciaal voor iedereen die werkt in een zorginstelling, voor geestelijk verzorgers en voor diegenen die werken binnen de uitvaartbranche als uitvaart- of stervensbegeleider.

Ruim 20 jaar heb ik ervaring als verpleegkundige in verschillende werkvelden en aanvullend als palliatieve zorg verpleegkundige. Ik weet van dichtbij wat er regelmatig speelt in de laatste levensfase. Vanuit eigen ervaringen en die van anderen is het mijn wens om bekendheid te geven aan de verbindende, verwonderende en persoonlijke rol rondom het stervensbed. Om bewustzijn en inzicht te creëren over fenomenen die altijd al bestaan zoals levenseinde ervaringen, terminale helderheid en after death communication

Ik vertel er in mijn lezingen en presentaties vol enthousiasme en met bezieling over. We behandelen vragen zoals:

Waarom ik?
Van jongs af aan ben ik geïntrigeerd door de dood en alles wat zich tussen hemel en aarde bevindt. Hoe ontastbaar dat ook mag zijn. Dankzij mijn eigen bijna dood ervaring, mijn levenservaring, werkervaring en intuïtie weet ik dat we in deze meer zakelijke, materialistische en op prestatie gerichte maatschappij meer ruimte mogen laten ontstaan op het vertrouwen in het leven, het loslaten van de controle en de angst om niet goed genoeg te zijn.

Een veilige ruimte om te mogen sterven, is van levensbelang. Net als dat er een veilige ruimte mag zijn voor als het verruimde bewustzijn zich aandient tijdens de stervensfase. Zodat we hierover kunnen spreken en vanuit rust, liefde en licht deze fase mogen ervaren. De stervende zelf, diens naasten en de zorgmedewerkers om de stervende heen.

Dat is waar ik mij op richt. Om die ruimte te versterken en te vergroten.

Neem HIER contact met mij op bij verdere nieuwsgierigheid en interesse.