GASTSPREEKSTER

Vanuit de sprankelende, krachtige en zorgzame persoonlijkheid die ik ben, geef ik graag een bijdrage aan het zo fascinerende stukje van de zorgverlening: ‘het verruimde bewustzijn tijdens & rondom de stervensfase’. En om daarnaast (zorg)medewerkers en vrijwilligers verder mee te nemen dat ‘mentale en emotionele zorg net zo vanzelfsprekend dient te zijn in de stervensfase als het geven van goede fysieke zorg’.

Als gastspreekster neem ik luisteraars mee in dit boeiende en tegelijk verdrietige, maar ook mooie en verwonderende stukje van het leven.

Ruim 20 jaar heb ik ervaring als verpleegkundige in verschillende werkvelden en aanvullend als palliatieve zorg verpleegkundige. Ik weet van dichtbij wat er regelmatig speelt in de laatste levensfase. Vanuit eigen ervaringen en die van anderen is het mijn wens om bekendheid te geven aan de verbindende, verwonderende en persoonlijke rol rondom het stervensbed en in de eerste periode na het overlijden.

Ik vertel in mijn lezingen en presentaties vol enthousiasme en met bezieling hierover.

Waarom ik?
Van jongs af aan ben ik geïntrigeerd door de dood en alles wat zich tussen hemel en aarde bevindt. Hoe ontastbaar dat ook mag zijn. Dankzij mijn eigen bijna dood ervaring, mijn levenservaring, werkervaring en intuïtie weet ik dat we in deze meer zakelijke, materialistische en op prestatie gerichte maatschappij meer ruimte mogen laten ontstaan op het vertrouwen in het leven, het loslaten van de controle en de angst om niet goed genoeg te zijn.

Een veilige ruimte om te mogen sterven, is van levensbelang. Net als dat er een veilige ruimte mag zijn voor als het verruimde bewustzijn zich aandient tijdens de stervensfase.
Maar ook dat je als (zorg)medewerker je ruimte professioneel dient in te nemen om je bijdrage te geven in het bieden van troost door een verbindende mentale en emotionele ondersteuning te geven.

Dat is waar ik mij op richt. Om die ruimte te versterken en te vergroten.

Neem HIER contact met mij op bij verdere nieuwsgierigheid en interesse.